تسهیلات خرید خودرو/کالا تسهیلات خرید خودرو/کالا

              عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید خودرو / خرید کالا                  دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 تکمیل برگ درخواست تسهیلات خرید خودرو / خرید کالا،ارائه پیش‌ فاکتور،تکمیل پرسش نامه اعتباری و ضامنین مشتری  20  
2 اخذ مدارک شناسایی متقاضی و ضامنین (شناسنامه و کارت ملی، گواهی کسر حقوق و اخذ سفته)  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
3 کنترل مدارک اخذ شده رئیس یا معاون اعتبارات 5  
4 کنترل و صدور دستور انجام کار  جهت پرداخت تسهیلات  رئیس و معاون شعبه 5  
5 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگانی  1  
6 اخذ استعلام‌ها  رئیس یا معاون اعتبارات 5 2
7 تهیه نامه به شرکت یا سازمان مربوطه جهت اخذ تاییدیه گواهی درآمد رئیس یا معاون اعتبارات 5  
8 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 1  
9 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان  0.5  
10 دریافت نامه، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 1 3
11 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  0.5  
12 بررسی تاییدیه گواهی درآمد رئیس یا معاون اعتبارات  1  
13 اخذ متوسط موجودی و امتیاز حساب   رئیس یا معاون اعتبارات 10  
14 ثبت اطلاعات مشتری در سیستم متمرکز (CIF )  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
15 بررسی و امضا مشتری  0.5  
16 بررسی و امضا CIF رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
17 بررسی و امضا CIF رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
18 تهیه گزارش اعتبارسنجی برای متقاضی و ضامنین و کنترل آن رئیس یا معاون اعتبارات 45  
19  (تعریف مشتری و ضامنین ، درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده )ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت (افتتاح موقت) و صدور اسناد کارمزد  رئیس یا معاون اعتبارات 7  
20 اخذ کارمزدها و دریافت مابه‌التفاوت مبلغ پیش‌فاکتور تا مبلغ تسهیلات از متقاضی  متصدی امور بانکی 5  
21 قطعی نمودن تسهیلات در سیستم خوددریافت ، صدور چک ، کارت قسط،بایگانی کپی قراردادها و سفته ها(اصل سفته ها در صندوق)، اخذ پرینت و امضای آن رئیس یا معاون اعتبارات 5  
22 کنترل اسناد قطعی و پرینت ها ، کنترل چک و امضای آن رئیس یا معاون شعبه 7  
23 تحویل چک به مشتری و اخذ رسید و یا واریز به حساب رئیس یا معاون اعتبارات 2  
24 بایگانی پرونده بایگان 2  
جمع کل 139.5 5
توضیحات1: اگر مشتری بخواهد از رسوب حساب جاری یا قرض‌الحسنه استفاده نماید مدت زمان انتظار 6 ماه می‌باشد بدون مسدود کردن حساب.
توضیحات15: استعلام چک برگشتی  از بانک مرکزی، استعلام تسهیلاتی از بانک مرکزی، استعلام داخلی، استعلام از شرکت رتبه‌بندی ایرانیان، استعلام افراد مسدودالحساب.
توضیحات18: کارمزد اعتبارسنجی، کارمزد رتبه‌بندی، کارمزد صدور کارت ، تمبر مالیاتی و کارمزد صدور چک
توضیحات : زمان افتتاح موقت برای یک نفر در نظر گرفته شده است.

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:51