رفع سو اثر چک های برگشتی رفع سو اثر چک های برگشتی

 عنوان فعالیت: رفع سو اثر چک های برگشتی                                                                دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 ارائه چک برگشتی به شعبه مشتری 1  
2 وصول چک برگشت شده با همان مبلغ(رفع سوء اثر اتوماتیک) متصدی امور بانکی 2  
3 درخواست رفع سوء اثر توسط صاحب حساب به همراه لاشه چک برگشتی مشتری 2  
4 اخذ دستور از مسئول شعبه رئیس یا معاون شعبه 1  
5 ثبت در دفتر نامه های وارده بایگان 1  
6 بررسی موردی نوع مدارک مثبته رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
7 ویرایش و ثبت استعلام چک برگشتی متمرکز به منظور احصا شناسنامه رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
8 اخذ جواب استعلام چک برگشتی رئیس یا معاون خدمات بانکی 1 1
9 انجام عملیات رفع سوءاثر در سیستم(اگر در نوین باشد کارمزد نیز اخذ می گردد)  رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
10 ارسال یک نسخه از فیزیک اسناد مرتبط همراه با نامه از طریق اتوماسیون به مدیریت رئیس یا معاون خدمات بانکی 20  
جمع کل 39 1
توضیحات: کارمزد در سیستم متمرکز به صورت اتوماتیک از حساب مشتری کسر می‌گردد.
توضیحات: در صورت عدم تحویل لاشه چک برگشتی جهت رفع سوءاثر(یکی از سه مرحله ذیل رخ داده و از مرحله چهار به بعد طی می شود. )
.1مشتری مبلغ چک را به حساب واریز و شعبه مبلغ را به مدت 2 سال مسدود و سپس اقدام به رفع سوء اثر مینماید
2مشتری از ذینفع چک رضایتنامه محضری ارائه می دهد و شعبه اقدام به رفع سوءاثر  می نماید و یا بر اساس حکم قضائی اقدام می‌نماید  
          3ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوئ اثر از چك برگشتي و ارائه نامه از مرجع ثبتي ذيصلاح

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:23