عملیات اجرایی اعطای تسهیلات مرابحه عملیات اجرایی اعطای تسهیلات مرابحه

  1. مراجعه مشتری و دریافت تقاضای کتبی از متقاضی
  2. ثبت تقاضا در دفتر نامه‌های وارده شعبه
  3. بررسی تقاضا توسط مسئول ذیربط بر اساس سیاست‌های اعتباری سالانه تسهیلات بدون سپرده، حدود اختیارات، وضعیت اعتباری و گردش و رسوب حساب متقاضی
  4. بررسی نوع کالای مورد تقاضا جهت خرید و تطبیق کالا با ضوابط اعلامی بانک و احراز عدم ممنوعیت معامله
  5. استعلام سابقه چک­های برگشتی، تسهیلات و تعهدات بانکی متقاضی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز استعلام از سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و سایر استعلام‌های ضروری طبق ضوابط
  6. کنترل جوابیه استعلام و اتخاذ تصميم لازم مطابق مقررات جاري
  7. اعلام مدارک مورد نیاز به مشتری در صورت بلامانع بودن قبول تقاضای وی
  8. ارائه پرسشنامه اطلاعات اعتباری به متقاضی و ضامنین (حسب مورد) و نیز تکمیل گزارش اعتبارسنجی مشتری و انجام بررسی‌های لازم
  9. کنترل پرسشنامه اعتباری، دریافت و کنترل مدارک و فرم‌های تکمیل شده توسط مسئول مربوطه جهت اظهارنظر و تنظیم گزارش اطلاعات اعتباری توسط مراجع اعتبار

10- استعلام قیمت کالای مورد مرابحه (حسب مورد و در صورت تشخیص واحد اعتباری مربوطه) به هزینه مشتری از مراجع ذیربط (اتحادیه­ها، اصناف و... در صورتی که کالا دارای قیمت رسمی باشد، و یا قیمت­گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس فنی بانک)
توضیح : بررسی و احراز اصالت پیش فاکتور ارائه شده، از لحاظ مرجع صادر کننده و قیمت مندرج،  بر عهده واحد اعطاکننده تسهیلات، می­باشد.
11- بازدید از محل فعالیت جهت واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی به منظور احراز رابطه بین کالای مورد تقاضا با نوع فعالیت متقاضی
12- اخذ استعلام مربوط به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررات ذیربط جاری
13- مذاکره با مشتری و اخذ موافقت وی نسبت به شرایط اعتبار مصوب در چارچوب سیاست‌های اعتباری سالیانه و تنظیم صورتجلسه (پیشنهاد) اعتباری و بررسی تصویب یا رد پیشنهاد اعتباری توسط مرجع ذیربط
-14 اخذ وثایق معرفی شده از سوی متقاضی. چنانچه وثیقه معرفی شده ملکی باشد، تشریفات مربوط به ارزیابی وثیقه غیرمنقول و ترهین وثیقه در دفترخانه از طریق تنظیم قرارداد مرابحه انجام می‌­گردد.
15- دریافت مبلغ مابه­التفاوت قیمت کالا و تسهیلات قابل پرداخت از متقاضی به عنوان پیش­دریافت (حداقل معادل20% قیمت کالاهای مندرج در پیش­فاکتور)
16- بیمه کالای مورد مرابحه به نفع بانك و به هزينه متقاضي انجام شود. لازم به ذکر است حداقل مدت بیمه­نامه   بر اساس مدت قرارداد تعیین می‌گردد. در این خصوص ضوابط و مقررات جاری بانک لازم‌الاجرا می­باشد، به عنوان نمونه درخصوص بیمه خودرو و کالاهای مصرفی بادوام، بیمه کالا ضرورت ندارد. معهذا مواد اولیه، ابزار کار، ماشین‌آلات و تأسیسات مشمول بیمه می‌گردند.
توضیح : کالای مورد مرابحه، در برابر خطرات سیل، زلزله، طوفان و حریق بیمه می­گردند.
17- تنظیم قرارداد داخلی توسط مسئول مربوطه با حضور خریدار در بانک و امضای کلیه صفحات قرارداد
توضیح 1: کلیه صفحات قرارداد توسط ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذاران (حسب مورد) امضا و مفاد قرارداد توسط مسئول ذیربط در شعبه کنترل و سپس امضا گردد.
توضیح2: تنظیم قرارداد در 3 نسخه صورت پذیرفته و درصورت عدم وجود هرگونه ابهام و حصول توافق، ابتدا هر سه نسخه توسط متقاضی و ضامنین و وثیقه­گذاران (حسب مورد)، امضاء و سپس به امضای بانک رسیده، پس از درج شماره قرارداد مرابحه، نسخه اول قراردادهای مرابحه به ترتیب شماره در یک کلاسور بایگانی و در محل امنی نگهداری می­شود، نسخه دوم قرارداد پس از امضا، تحویل خریدار می‌گردد و نسخه سوم قرارداد در پرونده مربوط به مرابحه بایگانی ‌می­شود.
توضیح3: چنانچه مال مورد خریداری از اموالی باشد که معامله نسبت به آن، مستلزم تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی باشد، بانک باید مقدمات تنظیم سند در دفترخانه و اعزام نماینده جهت انتقال قطعی را انجام دهد.
18- دریافت وجه از مشتری بابت بهای تمبر و ابطال آن در قرارداد داخلی
19-  صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات توسط مسئول مربوطه
20- کنترل و امضای اسناد صادره
21- اخذ فاکتور قطعی خرید کالا یا صورت­حساب به نام بانک
22- صدور چک تسهیلات مرابحه در وجه فروشنده کالا به میزان مبلغ کل کالا (شامل تسهیلات و حسب مورد مابه‌التفاوت پرداختی توسط مشتری) و تحویل چک به خریدار جهت پرداخت مبلغ کالا
23- تکمیل و ارسال فرم‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (فرم‌های 1/28 و 3/28) و نیز فرم تسویه پس از فسخ تسهیلات اعطایی (فرم 5/28)
24- بایگانی پرونده