مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری تسهیلات مرابحه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری تسهیلات مرابحه

الف) مدارک اختصاصی اشخاص حقوقی

 • تصویر اساسنامه، شرکت­نامه و یک نسخه از روزنامه رسمی که آگهی ثبت شرکت و اسامی و مشخصات صاحبان امضای مجاز، مدیران شرکت، حسابرس (حسابرسان) مستقل، بازرس یا بازرسان قانونی، آگهی آخرین تغییرات شرکت، نشانی شرکت و مدیران، در آن منعکس شده باشد.

درخصوص اشخاص حقوقی مانند سازمان­های غیرانتفاعی، بنیادها و...، ارائه مشخصات ، نشانی وکدپستی موسسین یا هیئت امنا الزامی است.

 • تصویر مدارک شناسایی هویت مديران، موكلين آنها، صاحبان امضاي مجاز، سهام­داران عمده و ذينفعان واحد
 • کد اقتصادی و شناسه ملی
 • تعهدنامه اشخاص حقوقی از دارندگان امضای مجاز اشخاص حقوقی و مدیران شرکت ضمن الصاق تمبر مالیاتی
 • اخذ گواهي ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم (براي تسهيلات 000ر000ر500ر1ريال و بالاتر) در چارچوب ضوابط مربوطه
 • اخذ صورت­هاي مالي اساسی (ترازنامه، سود و زيان و گردش وجوه نقد) و یادداشت­های توضیحی منضم به اظهارنامه مالياتي. در هر يك از حالات زير، صورت­هاي مالي بايد توسط اعضاي انجمن حسابرسی رسمي، حسابرسي شده باشند:
 • چنانچه به­ موجب صورت­هاي مالي ارائه شده، ميزان دارايي­هاي متقاضي بيش از 16 ميليارد ريال باشد.
 • چنانچه به­ موجب صورت­هاي مالي ارائه شده، ميزان درآمد حاصل از فروش متقاضي بيش از 8 ميليارد ريال باشد.
 • تسهيلات درخواستي شركت بيش از مبلغ 10 ميليارد ريال باشد.

تأكيد مي­گردد ضمن اخذ تأييديه صورت­هاي مالي حسابرسي شده از مؤسسه حسابرسي مربوطه، لازم است نسبت به اخذ تأييد مؤسسه حسابرسي نيز از جامعه حسابداران  رسمي ايران اقدام گردد.

ب) مدارک اختصاصی اشخاص حقیقی
1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و ذینفعان واحد
2- تصویر متن و ظهر کارت ملی متقاضی و ذینفعان واحد
3- ارائه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه و گردش وجوه نقد یک سال گذشته (در خصوص صاحبان مشاغل و حرف موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیات‌های مستقیم)

 • اخذ گواهي ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم (براي تسهيلات 000ر000ر500 ريال و بالاتر) در چارچوب ضوابط مربوطه

ج) مدارک عمومی
1- درخواست کتبی متقاضی مبنی بر درخواست خرید کالا یا خدمات.
درخواست متقاضی باید حاوی نکات ذیل باشد:

 • تعیین دقیق نوع و مشخصات کامل کالا
 • قبول مسئولیت انتخاب، تحویل، حمل و بکارگیری کالا
 • تعیین نوع و مشخصات وثیقه

2- در صورت وجود وکیل، ارائه مدارک ایشان (شناسنامه و کارت ملی) و نیز وکالت­نامه علاوه بر مدارک اختصاصی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است.
3- مدارک مجوز فعالیت متقاضی (پروانه کسب و کار، کارت بازرگانی معتبر، فعالیت صنعتی، موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره­برداری، کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور)، ضمن کنترل تاریخ اعتبار مدارک
توضیح 1: مدارک دریافتی بنا به ضرورت و با توجه به کالای مورد مرابحه اخذ خواهد گردید.
توضیح 2: تصاویر کلیه مدارک اخذ شده از متقاضی، اخذ و پس از تطبیق با اصل مدارک، ممهور به مهر برابر اصل و مهر اسمی و امضای فرد تطبیق­دهنده گردند.
4- تنظیم گزارش بازدید از محل فعالیت جهت واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی به منظور احراز رابطه بین کالای مورد درخواست با نوع فعالیت متقاضی.
توضیح: در تأمین مالی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام مورد نیاز خانوار، ارائه مدارک مجوز فعالیت و بازدید از محل، ضرورت ندارد.
5- پرسشنامه اعتباری، گزارش اطلاعات اعتباری (ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی) تکمیل شده و سایر فرم‌های ذیربط
6- رسید واریز پیش­پرداخت متقاضی
7- برگ گزارش قیمت کالا یا خدمات (حسب مورد و در صورت تشخیص واحد اعتباری مربوطه) دریافتی از سوی اتحادیه­ها، اصناف و ... (در صورتی که کالا دارای قیمت رسمی باشد) و یا قیمت­گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس بانک
8- مدارک مربوط به انجام خرید از قبیل پیش فاکتور یا قرارداد خرید کالا و... که مدارک مذکور به نام بانک و به درخواست متقاضی می‌بایست اخذ و ارائه گردد.
9-  صورت­وضعیت حساب متقاضی نزد بانک
10- بیمه‌نامه کالای مورد مرابحه به نفع بانک و به هزینه متقاضی نزد شرکت‌های معتبر بیمه (در صورت ضرورت)
11- گزارش ارزیابی وثایق غیر‌منقول در صورت اخذ وثیقه غیر‌منقول
توضیح: در صورت توثیق وثیقه غیرمنقول، برگ واریز علی‌الحساب ارزیابی در هنگام تشکیل پرونده، اخذ و باقی‌مانده مبلغ ارزیابی پس از انجام ارزیابی و قبل از پرداخت تسهیلات، دریافت گردد.
12- تعهدنامه خرید کالا که توسط مشتری تکمیل و امضا می‌گردد.
13- قرارداد مرابحه وکالتی منعقده فیمابین بانک و خریدار
14- اخذ استعلام‌های مورد نیاز به شرح ذیل:

 • استعلام از سامانه شركت مشاوره رتبه­بندي ايران طبق ضوابط اعلامی ذیربط
 • استعلام تسهيلات بانكي براي اشخاص حقيقي متقاضي تسهيلات به منظور كسب اطمینان از عدم وجود بدهی غيرجاري (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد شبکه بانکی و نيز ذینفعان واحد به منظور رعایت سقف مجاز بر اساس آخرين مقررات ابلاغي از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
 • استعلام تسهيلات بانكي براي اشخاص حقوقي متقاضي تسهيلات، اعضاي هيئت مديره (موظف يا غيرموظف) و موكلين آنها (اشخاص حقوقي يا حقيقي كه عضو هيئت­مديره، نمايندگي آنها را در هيئت مديره به عهده دارد)، صاحبان امضاي مجاز و شركت­هاي زنجيره­اي به منظور كسب اطمینان از عدم وجود بدهی غير جاري (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد شبکه بانکی و نيز ذینفعان واحد (شركا، سهام­داران عمده و...) علاوه بر افراد مذكور جهت رعایت سقف مجاز براساس آخرين مقررات ابلاغي از سوی بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران
 • استعلام چک برگشتی و مسدودالحساب از بانك مركزي، براي اشخاص (حقيقي و حقوقي) متقاضي تسهيلات، اعضاي هيئت مديره (موظف يا غيرموظف) و موكلين آنها (اشخاص حقوقي يا حقيقي كه عضو هيئت مديره، نمايندگي آنها را در هيئت مديره به عهده دارد) و صاحبان امضاي مجاز

توضيح: چنانچه هر یک از اشخاص مندرج در بند فوق داراي سابقه چك برگشتي باشند، تا «رفع سوء اثر»، پرداخت تسهيلات امكان­پذير نخواهد بود.

 • استعلام از سامانه افراد مرتبط
 • استعلام از فهرست اسامي اشخاص بدحساب داراي بيش از 100 فقره چك برگشتي
 • استعلام از سامانه داخلی (سامانه اشخاص حقیقی)
 • استعلام گردش عملیات ثبتی (ملک یا وثیقه اضافی) از اداره ثبت اسناد و املاک صادرکننده سند مالکیت، در مواردی که تسهیلات بالای یک میلیارد ریال و یا سند مالکیت به صورت المثنی باشد.