انتقال حساب‌های تعهدی (صادره سیستم نوین) انتقال حساب‌های تعهدی (صادره سیستم نوین)

               عنوان فرآیند: انتقال حساب‌های تعهدی (صادره سیستم نوین و خوددریافت)                     دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست انتقال حساب و کد شعبه موردنظر جهت انتقال حساب  رئیس یا معاون خدمات بانکی   1  
2 بررسی و دستور انجام کار بر روی درخواست مشتری  رئیس یا معاون شعبه  1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه و ارسال مدارک و سوابق حساب به دایره خدمات بانکی بایگان 5  
4 اخذ پرینت محاسبه وام ، عملیات انتقال حساب ،دیسکت گردش عملیات حساب و پرینت صورتحساب  رئیس یا معاون خدمات بانکی   9  
5 اخذ کارمزدهای مربوطه از مشتری متصدی امور بانکی 2  
6 تکمیل مدارک جهت ارسال از طریق پست و تحویل به بایگان شعبه  رئیس یا معاون خدمات بانکی   4  
7 بایگانی نسخه دوم درخواست و مدارک انتقال حساب  بایگان  1  
جمع کل 23 0
توضیحات: در انتقال حساب‎های تعهدی در سیستم خوددریافت مورد 4 حذف می‌شود و علاوه بر کارمزد انتقال حساب، کارمزد صدور کارت نیز از مشتری دریافت می گردد

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1397/5/7- 7:45

مطالب مرتبط مطالب مرتبط