خرابی وب کیوسک خرابی وب کیوسک

              عنوان فرآیند: خرابی وب کیوسک                                  دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت اشکال دستگاه با SMS ، مشاهده یا اطلاع مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 مراجعه به وب کیوسک، ریست کردن و یا ژورنال عوض کردن رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
3 بررسی وب‌کیوسک(رفع خرابی(1)، عدم رفع خرابی(2)) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
4 اعلام خرابی وب کیوسک با تلفن(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
5 بررسی و امضا(برگه عملیات رفع خرابی که توسط شرکت مربوطه انجام گردیده است) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
جمع کل 12 0
بازه زمانی بین 7 و 12 می‌باشد. زمان میانگین 9.5  

 

دریافت تصویر

 

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:48

مطالب مرتبط مطالب مرتبط