ارسال چک‌های واگذاری ارسال چک‌های واگذاری

      عنوان فرآیند: ارسال چک‌های واگذاری        دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 کنترل چک‌های واگذاری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.2  
2 ارسال چک‌های واگذاری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.1  
جمع کل 0.3 0
توضیحات: اگر متصدی مربوطه نسبت به چک‌های واگذاری اطمینان داشته باشد، می‌تواند مستقیماً با ارسال چک‌ها به طور یکباره اقدام نماید در غیر این صورت بعد از کنترل هر یک از چک‌ها اقدام به ارسال تک به تک چک‌ها می‌نماید. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:58

مطالب مرتبط مطالب مرتبط