پرداخت کوپن اوراق امانی در سررسید پرداخت کوپن اوراق امانی در سررسید

                  عنوان فرآیند: پرداخت کوپن اوراق امانی در سررسید                               دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 کنترل‎های لازم در خصوص اطلاعات اوراق امانی و کوپن‌های پرداختی در سررسید  رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
2   بررسی مبالغ ثبت شده در سیستم با کوپن‌های فیزیکی موجود در صندوق  رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
3  پرداخت سود علی‌الحساب ،ثبت کارمزد، ثبت و تأیید نهایی و ثبت اسناد به صورت اتوماتیک ،اخذ گزارش کوپن‌های پرداختی اوراق امانی از سیستم،جدا کردن کوپن‌های پرداخت شده از اوراق و الصاق به سند صادره ثبت شده و واریز به حساب مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
جمع کل 15 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:3