ورود به صندوق امانات ورود به صندوق امانات

عنوان فعالیت:  ورود به صندوق امانات                            دایره: خدمات بانکی  
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 دریافت مجوز ورود به صندوق (اثر انگشت مشتری و کارت تردد)  مشتری  5  
2 اخذ پیرینت مجوز ورود از دستگاه  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
3 امضاء فرم مجوز ورود  مشتری  1  
4 تأیید ورود مشتری به صندوق  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
5 ورود مشتری به مرحله دستگاه دوم  مشتری  1  
6 همراهی متصدی با مشتری برای بازکردن صندوق  رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
7 خروج مشتری با تأیید دستگاه سوم و ثبت در سیستم  مشتری  5  
جمع کل 17 0
در مرحله اول دستگاه جهت صدور مجوز 2 کنترل انجام می‌دهد : 1 - کنترل اجاره و ودیعه‌ها 2 - احراز هویت خود مشتری *** اگر مجوز داده شود وارد مرحله 2 می‌شود در غیر این صورت برگشت داده می‌شود. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 12:5

مطالب مرتبط مطالب مرتبط