تسهيلات ازدواج تسهيلات ازدواج

مدارک مورد نیاز:
  •  اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی متقاضی تسهیلات
  • اصل و تصویرشناسنامه وکارت ملی ضامن
  • ارائه عقدنامه
  • گواهی درآمد متقاضی تسهیلات مورد قبول بانک
  • گواهی درآمد ضامن مورد قبول بانک
  • فرم درخواست تکمیل و امضاء شده

با عنایت به اینکه امر ازدواج از جمله موارد توصیه شده در شریعت مقدس اسلام می باشد. لذا بانک مسکن به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج به زوج های جوان با شرایط ذیل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می نماید.
 
ضوابط:
- عدم وجود چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست
- متقاضی تسهیلات صرفاً در سال وقوع عقد و سال بعد از وقوع عقد می تواند از تسهیلات استفاده نماید.
- ثبت نام در سامانه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ve.cbi.ir)

 

تاریخ ویرایش :1398/2/30- 11:4