تسهیلات خوداشتغالی ومشاغل خانگی تسهیلات خوداشتغالی ومشاغل خانگی

تسهیلات مزبور از نوع تسهیلات تکلیفی و ابلاغی به این بانک بوده و شرایط و ضوابط اجرایی هرسال با توجه به اعتبار تخصیص به از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک های عامل ابلاغ می گردد و رعایت مفاد دستور العمل های فوق الذکر برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی الزامی می باشد.
نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارفرمایان طرح های مددجویی کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی کشوربه شرح ذیل میباشد:
 منظور از کارفرمایان طرح های مددجویی، مجریان طرح های مشاغل خانگی و خوداشتغالی می باشند.
   سقف تسهیلات فردی :
در طرح های مشاغل خانگی و خود اشتغالی(انفرادی): 500.000.000 ریال
طرح کارفرمایی و حداکثر تا 5 نفر : 1.000.000.000  ریال

- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات،60 ماه می باشد.

-ارائه معرفی نامه از سوی کمیته امداد،سازمان بهزیستی،بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

-تضمین پرداخت:

تا سقف 200 میلیون ریال،با اخذ یک نفر ضامن معتبر با ارایه گواهی کسر اقساط بلامانع می باشد.ضمنا در تسهیلات بیش از 200 میلیون ریال تا سقف 400 میلیون ریال اخذ 2 ضامن معتبر امکان پذیر می باشد.(ترجیحاً یکی از ضامنین دارای گواهی کسر اقساط باشد).

تضمین پرداخت تسهیلات اشتغالزایی(بیش از400میلیون ریال) اخذ وثیقه ملکی الزامی می باشد در خصوص پذیرش وثیقه ملکی با کاربری غیرمسکونی(اعم از تجاری،اداری،محل اجرای طرح و...) اخذ مجوز توسط اداره کل تسهیلات تبصره ای میسور می باشد.

کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی 4درصد در سال و در صورت معوق شدن تسهیلات با نرخ وجه التزام 12 درصد محاسبه و دریافت می گردد.

تضمین پرداخت این تسهیلات با اخذ سفته و ضامن معتبر به میزان 120 درصد اصل و کارمزد تسهیلات با ظهرنویسی ضامنین معتب رانجام می پذیرد.

اخذ استعلام و انجام اعتبار سنجی از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی ایران الزامی است.

پرداخت تسهیلات طرح اشتغالزایی منوط به به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حداقل مانده 1 میلیون ریال می باشد.

تاریخ ویرایش :1398/5/1- 13:27