تسهیلات مسکن مهر تسهیلات مسکن مهر

در اجرای سیاست های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقاء شاخص های تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بخصوص اقشار کم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت محترم در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندی سازی گروه های کم درآمد، بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در بخش مسکن همگام با سیاست های دولت به منظور حذف قیمت زمین از مسکن و با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه در ایجاد سرپناه، تسهیلات طرح مهر را در قالب مشارکت مدنی با توجه به شرایط و ضوابط مقرر به متقاضیان اعطا می نماید.
این تسهیلات طی دو قرارداد با عناوین تسهیلات آماده سازی و تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر با توجه به تعداد واحدهای احداثی به متقاضیان معرفی شده از سوی نهادهای معرفی کننده اعطا می گردد.
نکته 1 : مراد از آماده سازی مشتمل بر طراحی، تسطیح زمین، اجرای جوی و جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می باشد.
نکته 2 : تسهیلات پرداختی در قالب آماده سازی در زمان بهره برداری از واحدها و همراه با تسهیلات ساخت فروش اقساطی خواهد شد.
نهادهای دارای صلاحیت معرفی متقاضیان:
تسهیلات به واجدین شرایط طرح مهر و طبق ارائه معرفی نامه از یکی از نهادهای ذیل پرداخت می گردد:
1-سازمان مسکن و شهرسازی استان ها (در شهرهای بالای 25 هزار نفر)
2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در شهرهای زیر 25 هزار نفر)
3- شرکت عمران شهرهای جدید (در شهرهای جدید)
شرایط متقاضیان مشمول اخذ تسهیلات طرح مسکن مهر:
متقاضیان طرح مهر پس از ثبت نام توسط وزارت راه و شهرسازی ساماندهی شده و در صورت احراز شرایط چهارگانه، واجد شرایط اخذ تسهیلات بوده و در مقطع فروش اقساطی از طریق بستر سامانه اصالت متقاضیان نسبت به
فروش اقساطی تسهیلات اقدام می گردد.
شرایط چهارگانه بشرح ذیل می باشد:
الف/ متقاضیان از تاریخ اجرای برنامه چهارم توسعه لزوماً فاقد مسکن و یا زمین مسکن ملکی بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین و یا واحد مسکونی و یا حتی از تسهیلات یارانه ای بابت خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
ب/ حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهرهای محل تقاضا باشد.
ج/ متاهل و یا سرپرست خانوار باشد. بجز 1- زنان خود سرپرست حداقل سن 35 سال تمام 2- نخبگان علمی با تایید بنیاد ملی نخبگان 3- معلولین جسمی و حرکتی حداقل 20 سال به تایید سازمان بهزیستی
د/اولویت نخست با کسانی است که درآمد آنان کمتر از دو برابر حداقل حقوق قانون کار باشد

انواع متقاضیان مشمول تسهیلات طرح مهر :
 شرکتهای تعاونی مسکن، گروه های چند خانواری( گروه ساخت)، انبوه سازان، متقاضیان انفرادی
انواع زمین محل احداث پروژه:
1-زمین های واگذاری: به زمینهای گفته می شود که دارای قرارداد اجاره بلند مدت 99 ساله و یا 5 ساله بوده و توسط وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی دولت واگذار گردیده است.
2- زمین های خود مالک: زمین هایی که محل اجرای طرح دارای سند مالکیت، قولنامه شخصی و یا قرارداد واگذاری
( اعم از اینکه مالک آن بهای زمین مربوطه را به واگذارنده پرداخت نموده یا قرارداد واگذاری 99 ساله باشد) می باشد.
شرایط کلی تسهیلات:
1-حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن مهر 20 سال بوده بدین صورت که مدت زمان دوران مشارکت مدنی از 20 سال کسر و مدت باقیمانده جهت دوران فروش اقساطی خواهد شد.
2- نرخ سود کل جهت تمامی قراردادهای مشارکت مدنی منعقده تسهیلات طرح مسکن مهر 11% می باشد. بدیهی است در اقدام به شرح فوق صرفاً یارانه سهم دولت یک درصد کاهش یافته و هیچ گونه تغییری در سهم سود متقاضی در محاسبات نشده است.
3- نرخ سود کل جهت قراردادهای فروش اقساطی مسکن مهر در حال حاضر 12% می باشد.
4- نرخ سود تسهیلات طرح مهر در شهر تهران 9% ، مراکز استان 7% و در سایر شهرها 4% تعیین می گردد و نرخ مزبور به عنوان نرخ سود سهم متقاضی طرح مهر که واجد شرایط اخذ تسهیلات می باشد خواهد بود. بدیهی است مابه‌التفاوت نرخ سود تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان یارانه دولت منظور می گردد.
5- در فروش اقساطی واحدهای مهر خودمالکی (زمین مورد مشارکت به صورت ملکی باشد) اعمال یارانه بدون لحاظ شرط متراژ واحدها (عدم رعایت الگوی مصرف) انجام می گیرد.
6- در زمین های دولتی دارای تفاهم نامه سه جانبه و قرارداد اجاره با سازنده که پس از اخذ پایانکار اسناد مالکیت اعیانی واحدهای احداثی به نام خریدار (سند عرصه به نام دولت صادر می گردد) به هنگام فروش اقساطی و به منظور اعمال یارانه می بایست الگوی مصرف را رعایت نموده بر این اساس حداکثر میانگین متراژ زیربنای مفید واحدهای احداثی در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر 75 متر مربع و در سایر شهرهای کشور 100 مترمربع می باشد.
7-در زمین های دولتی دارای قرارداد و یا فرم واگذاری، زمین شهری در صورتی که به هنگام فرو ش اقساطی پس از اخذ استعلام از مراجع صدور معرفی نامه و به تائید اداره مذکور سند عرصه و اعیان به نام خریدار صادر گردد
فروش اقساطی با اعمال یارانه بدون لحاظ شرط متراژ بلامانع ولیکن چنانچه به تائید اداره مذکور سند اعیان به نام خریدار و عرصه به نام دولت باقی خواهد ماند فروش اقساطی به شرح مفاد بند 5 صورت می گیرد.
8- عدم رعایت الگوی مصرف توسط متقاضیان در پروژه های احداثی از موارد تخلف شریک محسوب شده و علاوه بر
عدم تعلق یارانه سود تسهیلات با نرخ سود شورای پول و اعتبار تسویه و یا با ارائه اوراق گواهی حق تقدم تقسیط
 می گردد.
9-در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضیان مسکن مهر در پروژه های احداثی، مبنای نرخ سود تسویه نقدی تسهیلات پرداختی به دلیل تخلف شریک با نرخ مورد انتظار بانک 21% اقدام می گردد.

 

تاریخ ویرایش :1395/11/3- 9:47