فرآیند اعتبارات و تسهیلات فرآیند اعتبارات و تسهیلات

 

تسهیلات خرید خودرو/کالا ارسال پرونده جهت ارزیابی به شرکت اندیشه گستر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تا واریز تسهیلات به مشتری
تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به تسویه نقدی تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی خرید واحد مسکونی
تقلیل ضمانت نامه صدور ضمانت نامه تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش تدریجی
تمدید ضمانت نامه ضبط ضمانت نامه ابطال ضمانت نامه
تخصیص تسهیلات جعاله تسهیلات ازدواج
ماشین آلات خرید دین صلح و تغییر نام مدیون
سرمایه در گردش حقوقی تسهیلات خرید دفتر کار و مطب مضاربه
انجام عملیات مربوط به تعویض وثیقه هم‌زمان مقدمات و انجام فروش تدریجی و قطعی مسکن مهر تمدید مشارکت مدنی
قطعی نمودن تسهیلات مسکن مهر(نمونه 4 واحدی) معاملات ثانویه مسکن مهر پرداخت تسهیلات مشارکت روستائی
تسهیلات تکلیفی شامل نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای حمایتی اجاره به شرط تملیک نحوه اخذ یا اعلام موافقت با رهن وثیقه مازاد در پرداخت تسهیلات
اصلاح قراردادهای تسهیلاتی    

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:0