تسهیلات تکلیفی شامل نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای حمایتی تسهیلات تکلیفی شامل نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای حمایتی

                عنوان فرآیند: پرداخت تسهیلات تکلیفی شامل نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای حمایتی                      دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت نامه از مدیریت با پیوست لیست اسامی (اعلامی از جانب نهاد مربوطه) جهت دریافت تسهیلات، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 5  
2 مراجعه مشتری به شعبه جهت ارائه درخواست تسهیلات (گاها از طرف شعبه با مشتری جهت حضور تماس حاصل می‌گردد) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
3 ارائه چک لیست به مشتری و راهنمائی‌های لازم رئیس یا معاون اعتبارات 7  
4 افتتاح حساب قرض‌الحسنه (فرایندهای دایره خدمات بانکی کد فرایندی ( k42 , k40) متصدی امور بانکی 28  
5 دریافت مدارک هویتی وام‌گیرنده و ضامن، سفته و ... و معرفی‌نامه از نهاد مربوطه، برگه تکمیل شده درخواست تسهیلات از مشتری و تکمیل فرم اطلاعات مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 10  
6 بررسی مدارک ارائه شده  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
7 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات رئیس یا معاون شعبه 10  
8 اخذ استعلام‌ها (چک برگشتی، عدم تسهیلات معوق و...) و بررسی شرایط دریافت تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 10  
9  صدور سند کارمزدهای مربوطه و ... و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات 5  
10 دریافت هزینه‌ها و ثبت سند متصدی امور بانکی 5  
11 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی و اخذ رسید از مامور مربوطه رئیس یا معاون اعتبارات 1  
12 بررسی پرونده ارزیابی شده رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
13 افتتاح موقت در سیستم رئیس یا معاون اعتبارات 3  
14  صدور سند کارمزدهای مربوطه و ... و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات 5  
15 دریافت هزینه‌ها و ثبت سند متصدی امور بانکی 5  
16 بررسی پرداخت: در رهن بانک قرار می‌گیرد(1)، در رهن بانک قرار نمی‌گیرد(2) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
17 افتتاح موقت تسهیلات در سیستم خوددریافت ( تعریف مشتری، درخواست تسهیلات، تکمیل پرونده ) و تعیین دفترخانه(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
18 تنظیم فرم بیع‎نامه داخلی و اخذ امضاء از وام‌گیرنده، ضامنین و فروشنده و ثبت شماره(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
19 اخذ پرینت قراردادها و پیش‌نویس(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
20 اخذ امضا از مشتری ذیل قراردادها(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
21 بررسی و امضاء پیش‌نویس(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
22 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه(1) بایگان  1  
23 دریافت نامه ارسالی از دفترخانه بررسی و صدور دستور(1) رئیس یا معاون شعبه 0.5 4
24 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(1) بایگان  0.5  
25 بررسی نامه و اقدامات مقتضی(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
26 بایگانی مدارک در پرونده تسهیلاتی مشتری(1) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
27 صدور چک تسهیلاتی و ثبت اسناد چک تسهیلاتی صادرشده در سیستم نوین و خوددریافت(1) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
28 بررسی و امضای چک و اسناد(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
29 تحویل چک به نماینده دفترخانه(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
30 کنترل صحت مفاد درج شده در سند رهنی ارسالی از دفترخانه(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
31 تنظیم فرم قرارداد داخلی و اخذ امضاء از وام‌گیرنده، ضامنین و فروشنده و ثبت شماره(2) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
32 اخذ امضا از مشتری و ضامن ذیل قراردادها(2) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
33 بررسی، کنترل نهائی و امضاء (2) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
34 بررسی و امضاء (2) رئیس یا معاون شعبه 2  
35 قطعی نمودن تسهیلات(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
36 اخذ پرینت های قطعی کردن تسهیلات و صدور کارت قسط و تحویل به مشتری(واریز به حساب(1))(2) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
37 بررسی و امضاء پرینت‌های قطعی(2)(1) رئیس یا معاون شعبه  5  
38 تکمیل فرم یارانه و تهیه نامه به مدیریت مربوطه(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
39 بررسی و امضا(2)(1) رئیس یا معاون شعبه  3  
40 ثبت و ارجاع(2)(1) بایگان  2  
41 بایگانی پرونده(2)(1) بایگان  5  
جمع کل 197.5 11
  زمان میانگین 175.3  
 توضیحات: لزوم رعایت و دقت در ثبت قرارداد های نیروی انتظامی در محدوده زمانی 16 الی 28 ام  هر ماه در دفتر خانه جهت امکان ثبت حواله منظم مورد تاکید است.

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:53

مطالب مرتبط مطالب مرتبط