جوایز سی وپنجمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن جوایز سی وپنجمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن

مشتریان عزیز
بانک مسکن با رویکرد توجه به امور خداپسندانه و انسان دوستانه وحمایت از اقشار کم درآمد اقدام به اعطای جوایز قرعه کشی به حسابهای قرض الحسنه در سال 1393 می نماید.
 
مهلت افتتاح وتکمیل موجودی:پایان اردیبهشت ماه سال 1394
 
شرایط:
  • حفظ حداقل موجودی به مدت 90 روز متوالی
  • هر10 هزار ریال در هر روز یک امتیاز
  • حداقل موجودی 100هزار ریال
جوایز قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز سال93

ردیف

عنوان جایزه

مبلغ هر جایزه (ریال)

تعداد

1

کمک هزینه تأمین واحد مسکونی

000ر000ر500

136

2

کمک هزینه خودرو

000ر000ر100

436

3

کمک هزینه صنایع دستی

000ر000ر50

336

4

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

000ر000ر30

336

5

هزاران فقره جوایز نقدی(پانصد هزار ریالی-یکصد هزار ریالی)