شرکت های تابعه شرکت های تابعه

ردیف

نام شرکت

مدیر عامل تلفن نمابر آدرس سایت/ایمیل
1 گروه مالی بانک مسکن مصطفی ازگلی 22098229 22096274 سعادت آباد – میدان فرهنگ –پشت ساختمان پترو پارس- خیابان معارف- جنب بن بست عرفان- روبروی ساختمان کیمیا http://www.bmfgroup.ir
2 شرکت ناواکو حمیدرضا بنائیان 88381140 88381140 خ شهید مطهری – جنب خ فجر – شماره ۲۷۶ http://www.navaco.ir
3 خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن مجتبی حائری 75402201 75402200 خیابان آفریقا کوچه ناهید غربی پ 75 maskanexchange@gmail.com
4 تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن حامد مقصود طالقانی 22826681 22826687 اقدسیه روبروی مسجد امام جعفر صادق – خ علیخانی – کوچه تابنده شرقی – پلاک ۸ http://hrhs.ir
5 آموزشی ورزشی رفاهی امید روشن پایتخت حمیدرضا عبدالملکی 88765067 88765065 خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان تختی پلاک 252 http://www.omidrp.com
تاریخ ویرایش :1398/1/21- 15:53