مدیریت شعب اردبیل مدیریت شعب اردبیل

بازگشت

معاون شعب استان اردبیل

اکبر صفاری
معاون شعب استان اردبیل
تلفن : 045-33733265
نمابر : 045-33733265
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی