طرح برکت طرح برکت

طرح برکت به شرح ذیل از تاریخ 94/02/27 الی 94/04/31 در شعب قابل اجرا می باشد:

  1-سپرده سرمایه‌گذاری آتیه طلایی 2
سپرده آتیه طلایی از تشکیل پس‌اندازهای کوچک به منظور دستیابی به سرمایه بزرگ‌تر با هدف تأمین آینده‌ای روشن برای اقشار گوناگون جامعه بدون هر گونه محدودیت سنی افتتاح می‌گردد. نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا در هر دوره تعیین می‌گردد.
مدت این نوع سپرده‌گذاری از یک تا 20 سال می‌باشد که در پایان هر سال کل سرمایه ایجاد شده در حساب مشتری تبدیل به سپرده‌ای یک‌ساله (مرتبط با حساب آتیه طلایی) گردیده و سود علی‌الحساب آن در کنار واریزهای آتی مشتری در حساب آتیه ذخیره می‌گردد که این فرآیند تا 20 سال به درخواست مشتری قابل تمدید است و می‌تواند بازدهی مطلوبی را با سرمایه‌گذاری خرد ایجاد نماید. در این سپرده قابلیت واریز وجوه به‌صورت یک‌جا و یا دوره‌ای وجود دارد.
سود سپرده سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه با نرخ سپرده یک‌ساله (در حال حاضر 20 درصد) محاسبه و مجدداً در همان حساب سرمایه‌گذاری می‌گردد که ارقام جداول 1 و 2 ذیل ، از آن حاصل گردیده است. ارقام موجود در جداول مذکور به شرط ادامه واریز در دوره‌ها، عدم برداشت سودهای ماهانه دوره‌ها و با فرض ثابت بودن نرخ‌های سپرده‌های مدت‌دار بر اساس نرخ‌های موجود محاسبه گردیده است.
پس از طی هر یک از دوره‌های یک‌ساله سرمایه‌گذاری، استفاده از خدمات بانک به یکی از روش‌های ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

 • حفظ کل سرمایه تجمیع شده در دوره قبلی و تبدیل آن به سپرده‌ای یک‌ساله برای دوره آتی و دریافت مبالغ ماهانه بر اساس سود مبلغی که سپرده‌گذاری شده است.
 • دریافت تمامی سرمایه ایجاد شده و فسخ حساب
 • حفظ سرمایه و یا قسمتی از آن به عنوان یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله برای یک دوره 12 ماهه دیگر و همچنین ادامه سپرده‌گذاری توأم با سرمایه‌گذاری مبالغ ماهانه سود
 • حفظ سرمایه و یا قسمتی از آن به عنوان یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله برای یک دوره 12ماهه دیگر و عدم انجام سپرده‌گذاری دوره‌ای و ادامه فرآیند حساب صرفاً با سرمایه‌گذاری مبالغ ماهانه سود

حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 2,000,000 ریال می‌باشد.
انتخاب مبلغ واریزی (به ‌جز مبلغ افتتاح) و تعداد دوره‌های سرمایه‌گذاری به اختیار سپرده‌گذار می‌باشد.
برداشت قسمتی و یا فسخ زودتر از موعد سپرده مطابق قوانین فسخ سپرده‌های مدت‌دار برای واریزی‌های مختلف مشتری امکان‌پذیر است. تأخیر یا عدم پرداخت مبالغ دوره‌ای شامل هیچ گونه جریمه‌ای نبوده، موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه‌های قبل نخواهد بود.

 
2- سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله 20
 
 • نرخ سود سپرده 20% 
 • افتتاح سپرده در طول مدت اجرای طرح
 • پرداخت سود دوره به صورت ماهانه
 • سرفصل حسابداری سپرده 8935 
 • حداقل مبلغ افتتاح سپرده برای اشخاص حقیقی 50 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 200 میلیون ریال
 • در صورت فسخ و یا برداشت قسمتی از سپرده زودتر از موعد:
• در صورت فسخ و یا برداشت قسمتی از سپرده قبل از 30 روز، سپرده فسخی و یا مبلغ برداشتی از سپرده، مشمول سود نمی‌گردد.
• در صورت گذشت 30 روز و بیشتر، سپرده فسخی و یا مبلغ برداشتی از سپرده مشمول برگشت سود نمی‌گردد.
 • سایر شرایط و ضوابط نظیر ضرایب برداشت و ... مطابق سپرده‌های مدت‌دار می‌باشد.
 
3- پرداخت تسهیلات به افتتاح‌کنندگان حساب‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3 ماهه (نرخ سود علی‌الحساب 14%)
 
مشتریانی که در بازه زمانی طرح نسبت به افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه اقدام نمایند، علاوه بر دریافت سود، امکان بهره مندی از تسهیلات بانک در چارچوب مشروحه ذیل را خواهند داشت:
 
1. چنانچه مبالغ افتتاحی سپرده‌گذاران، سیصد میلیون ریال و بیشتر باشد، یک فقره تسهیلات خرید کالای بادوام به دارنده حساب و یا بستگان درجه یک وی اعطا می‌گردد. سپرده مذکور به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی (طبق ضوابط و شرایط مربوطه) خواهد بود. 
2 .چنانچه مبالغ افتتاحی سپرده‌گذاران، پانصد میلیون ریال و بیشتر باشد، یک فقره تسهیلات خرید خودرو به دارنده حساب و یا بستگان درجه یک وی اعطا می‌گردد. سپرده مذکور به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی (طبق ضوابط و شرایط مربوطه) خواهد بود. 
3.چنانچه مبالغ افتتاحی سپرده‌گذاران، هشتصد میلیون ریال و بیشتر باشد، یک فقره تسهیلات خرید کالای بادوام و یک فقره تسهیلات خرید خودرو به دارنده حساب و یا بستگان درجه یک وی اعطا می‌گردد. سپرده مذکور به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی (طبق ضوابط و شرایط مربوطه) خواهد بود.
 
توضیح: حداکثر مهلت استفاده از تسهیلات مذکور تا 30 روز بعد از پایان مدت طرح تعیین می‌گردد. ضمناً رعایت مقررات مربوط به محدودیت تعداد تسهیلات و سایر شرایط و مقررات ذیربط جاری برای هر فرد الزامی است.
 
4- قرعه‌کشی مشتریان جدید حساب جاری بانک مسکن
 
تمامی مشتریان جدیدی که در بازه زمانی طرح برکت نسبت به افتتاح انواع حساب جاری و رعایت متوسط موجودی حداقل مبلغ 10 میلیون ریال برای مدت یک ماه تمام از تاریخ افتتاح حساب اقدام نمایند، به قید قرعه از هدایای نفیسی بهره‌مند خواهند شد.
 
5- وصول نقدی مطالبات (اقساط تسهیلات غیر از مسکن مهر)
 
تخصیص جایزه زودپرداخت به قید قرعه به تعدادی از مشتریانی که در محدوده زمانی طرح، کل بدهی تسهیلاتی خود را به صورت نقدی و دفعتاً واحده تسویه نمایند. مشتریانی مشمول شرکت در قرعه‌کشی می‌‌گردند که مطابق قرارداد و روال عادی، حداقل معادل ریالی 6 قسط از اقساط قراردادشان باقی بوده، قبل از مواعد اقساط به این امر مبادرت می‌ورزند. پس از تسویه نقدی قرارداد، مشتریان ذیربط به قید قرعه مشمول جوایز 50 فقره کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 12 میلیون ریال و 30 فقره کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر یک به مبلغ 4 میلیون ریال خواهند گردید.
 
6- فک رهن از وثیقه ملکی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله به شعب بدون محدودیت زمانی مدت باقی‌مانده اقساط، در ازای افتتاح و توثیق سپرده‌ بلند‌مدت یکساله عادی رها، افتتاحی در طول طرح.
 
توضیح: نرخ سود سپرده عادی یک‌ساله رها در حال حاضر 20% بوده، برداشت قسمتی از سپرده، فسخ زودتر از موعد و ... تابع ضوابط عمومی سپرده‌های مدت‌دار بوده، لازم است اختیار تمدید سپرده حداقل تا پایان قرارداد تسهیلاتی مربوطه، از جانب مشتری به بانک تفویض گردد.
 
7- تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از بدهی و صرفاً به شرط عدم وجود یا تسویه اقساط معوق (با رعایت سایر مقررات ذیربط)

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط