اعضای هیات عامل اعضای هیات عامل

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون مالی و پشتیبانی

مرتضی صالحی
عضو هیات عامل بانک و معاون مالی و پشتیبانی
تلفن : 021-82932210
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : اداره کل حسابداری،اداره کل مالی بانکداری الکترونیک،اداره کل نقدینگی و خزانه داری،اداره کل مهندسی و املاک،اداره کل کارپردازی

نقشه سایت نقشه سایت