خرید و فروش ارز خرید و فروش ارز

خرید اسکناس به ارزهای دلار امریکا، یورو ، پوند انگلیس و درهم امارات به نرخ روزانه بر اساس مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا سقف 5000 دلار آمریکا و بیش از آن با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی .

 فروش ارز بابت واردات کالا، پس از تخصیص ارز از طریق اتاق مبادلات ارزی و تامین آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتری.
تاریخ ویرایش1394/2/28- 11:34