تسهیلات احداث مسکن روستایی تسهیلات احداث مسکن روستایی

سقف تسهیلات ، مدت باز پرداخت و نرخ سود تسهیلات روستایی بر اساس ضوابط و مقررات شورای عالی پول و عتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد .
نحوه پرداخت اقساط : ساده و پلکانی
نحوه پرداخت تسهیلات :
افراد واجد شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدیریت شعب مناطق و استانها واز سوی مدیریت شعب به شعب عامل پرداخت تسهیلات معرفی خواهند گردید.
**- تسهیلات مذکور، در تمامی روستاهای کشور و شهرهای با جمعیت زیر 25000 نفر برای تخریب و نوسازی یا احداث بنای جدید به متقاضیان اعطا می گردد .
**- پرداخت تسهیلات مذکور برای مناطق خاص ( روستاهای واقع در حوزه شهرهای بزرگ) حسب مورد در صورت تصویب شورای هماهنگی استان بلامانع است .
استفاده کنندگان از تسهیلات به ترتیب الویت عبارتند از :
مجموعه سازانی که مالک زمین با کاربری مسکونی باشند،و به استناد مدارک دال بر مالکیت و در قالب طرح مصوب بتوانند پروانه ساختمانی از مراجع صدور پروانه اخذ نمایند ، در اولویت خواهند بود.
الف) متقاضیانی که واحد مسکونی آنها کم دوام یا غیر مقاوم بوده و تقاضای تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند.
ب) متقاضیانی که واحد مسکونی آنها در روستاهایی که در مناطق سانحه خیزکشور می باشد قرار گرفته است. 
پ) متقاضیانی که ملک آنها در حوزه اجرای طرحهای هادی و اصلاح معابر روستایی قرارداشته و تمام یا بخش عمده ای از بنای مسکونی آنها تخریب گردیده و یا در حال تخریب می باشد .
ت) متقاضیانی که در اجرای طرحهای تفکیک و واگذاری زمین روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر طرحهای اسکان جمعیت روستایی مایلند نسبت به احداث واحد مسکونی جدید اقدام نمایند.
ث) مجموعه سازان مسکن و متقاضیان احداث 4 واحد مسکونی روستایی و به بالا.
ج) متقاضیان مجرد با شرایط زیر می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند :
1- افراد مجردی که 25 سال یا بیشتر سن داشته ( زمان درخواست تسهیلات ملاک خواهد بود ) و بنا به تایید شورای محل ، زندگی مستقلی داشته باشند .
2 - افراد مجردی که به استناد تایید شورای محل ، سرپرستی خانوار را بر عهده دارند.( حد نصاب 25 سال سن برای اینگونه افراد ملاک نیست.)
چ) متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا" در یک قطعه زمین، دو یا سه واحد مستقل بسازند، در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر بانک مشمول دریافت تسهیلات می گردند.
ح) متقاضیانی که قصد دارند از شهر به روستا مهاجرت نموده و نسبت به ساخت و ساز واحد مسکونی اقدام نمایند.
**- متقاضیان بومی هر روستا در واگذاری واحدها در اولویت می باشند.در صورتیکه برای تمامی واحدها متقاضی بومی مراجعه ننماید، با تایید بنیاد مسکن شهرستان،مجموعه ساز مجاز به واگذاری واحد به افراد واجد شرایط غیر بومی نیز می باشد.
وثایق قابل قبول :
1- سند مالکیت زمین در دست احداث ( مجموعه سازان )
2- چنانچه زمین در دست احداث فاقد سند مالکیت رسمی باشد ، پرداخت تسهیلات با ارتهان وثیقه مازاد انجام می گیرد. ( مجموعه سازان )
3 - اموال غیر منقول قابل ارتهان ( انفرادی )
4- سفته زنجیرای 3 نفره ( بدون در نظر گرفتن هر گونه رابطه سببی یا نسبی فیمابین تسهیلات گیرنده و ضامنین وی ) سفته به میزان 120% مجموع اصل تسهیلات اعطایی وسود دوران مشارکت و دوران بازپرداخت سفته اخذ می گردد. ( انفرادی )

**- در مواقعی که گیرندگان تسهیلات قادر به ارایه سفته زنجیره ای نمی باشند ارایه سایر وثایق مورد نظر بانک بلامانع است .
**- درمواردی که امکان اخذ سند مالکیت به عنوان وثیقه وجود دارد ولی اشخاص از ارایه آن به بانک خود داری می کنند ، از پرداخت تسهیلات به این اشخاص خود داری می گردد .
**- در صورتیکه تسهیلات فوق الذکر با اخذ وثیقه سفته پرداخت میگردد لازم است ضامنیین تسهیلات گیرندگان از طریق ارایه معرفی نامه ممهور به مهر شورای اسلامی روستا مبنی بر سکونت در آن روستا با قید نشانی مربوطه توسط شعب پرداخت کننده تسهیلات مورد شناسایی قرار گیرند. 

مراحل پرداخت تسهیلات : 
تعداد مراحل پرداخت تسهیلات حداکثر 5 مرحله می باشد.لازم به ذکر است، تعداد مراحل اصلی پرداخت ، 3 مرحله می باشد ولی با توجه به شرایط استانها و به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان با اضافه شدن مراحل فرعی به صورت 4 یا 5 مرحله ای نیز قابل پرداخت می باشد . (پرداخت مراحل منوط به تایید بنیاد مسکن می باشد .)
تعداد مراحل و مبلغ هر مرحله مطابق با بندهای ذیل با پیشنهاد معاون بازسازی استان و تایید مدیر کل استان ، پس از تصویب دفتر مسکن روستایی مرکز قابل اجرا خواهد بود.
مراحل فرعی به دو حالت زیر امکان پذیر می باشد که یک حالت یا هر دو حالت در مراحل اصلی در نظر گرفته خواهد شد.
الف - به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان در تامین مصالح ، پس از آماده سازی پی (پی کنی) قسط اول تا هشت میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
ب - به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان در مراحل نهایی عملیات احداث بنا پس از اجرای سفت کاری (دیوار چینی و نصب در و پنجره) ماقبل قسط آخرقابل پرداخت می باشد .
تبصره : در صورت اضافه شدن بند " ب " قسط آخر برای اجرای نما نباید از 6 میلیون ریال کمتر باشد . 
*- حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر مرحله اصلی (سه گانه) نباید از 40% کل تسهیلات بیشتر باشد .
**- مهلت قانونی شروع به کار و اخذ مرحله اول تسهیلات حداکثر 2 ماه پس از انعقاد قرارداد می باشد . 
***- در صورت عدم تحقق مهلت قانونی دریافت مرحله اول تسهیلات ، بنیاد مسکن می تواند با ارسال فرم قطع تسهیلاتی به بانک ضمن فسخ قرارداد متقاضی جدید را جایگزین نماید .

نکات مهم :
1 - مجموعه سازانی که مالک زمین با کاربری مسکونی باشند،و به استناد مدارک دال بر مالکیت و در قالب طرح مصوب بتوانند پروانه ساختمانی از مراجع صدور پروانه اخذ نمایند،در اولویت خواهند بود .
2- مهلت قانونی شروع به کار و اخذ مرحله اول تسهیلات حداکثر 2 ماه پس از انعقاد قرارداد می باشد . 
3 - در صورت عدم تحقق مهلت قانونی دریافت مرحله اول تسهیلات ،بنیاد مسکن می تواند با ارسال فرم قطع تسهیلاتی به بانک ضمن فسخ قرارداد متقاضی جدید را جایگزین نماید .
4- در صورت قطع تسهیلات یا فسخ قرارداد به هر علت، متقاضی حداقل به مدت یکسال از دریافت این تسهیلات محروم خواهد شد.
5- در صورت قطع تسهیلات در هر مرحله ،با قیمانده تسهیلات موصوف به سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه خواهد شد.
6- پرداخت تسهیلات به طبقه فوقانی واحد احداثی درزمین فاقد سند حتی در صورتیکه طبقه یا طبقات زیرین آن با استفاده از وثیقه سفته از تسهیلات بانکی بهره مند گردیده اند ، بلامانع است .
ارزیابی :
تمامی امور مربوط به ارزیابی و نظارت بر انجام عملیات ساختمانی تا آخرین مرحله پرداخت تسهیلات به عهده بنیاد مسکن می باشد . و هر گونه نظارت موردی و احتمالی از طرف بانک پس از انعقاد قرارداد با متقاضی و در مراحل مختلف پرداخت میسر می باشد . لذا صرفا زمانی که ارزیابی از طرف بانک صورت می گیرد کارمزد ارزیابی ( علی الحساب مابه التفاوت و مراحل پرداخت ) قابل محاسبه و اخذ خواهد بود .

دریافت مجدد تسهیلات : 
استفاده کنندگان از تسهیلات بهسازی سنوات از 84 در صورت تسویه حساب کامل تسهیلات قبلی با بانک می توانند از این تسهیلات استفاده کنند .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات مقاوم سازی و بهسازی مسکن - روستایی
- مدارک دال بر مالکیت ( سند ملک ، استشهاد محلی ، قولنامه تایید شده توسط شورای اسلامی روستا )
- اصل و تصویر شناسنامه متقاضی و ضامن 
- اصل و تصویر کارت ملی متقاضی و ضامن
- معرفی نامه بنیاد با ذکر نوع تضمین
- استعلام تسهیلاتی و چک برگشتی
- فرم درخواست تسهیلات
- پروانه ساختمانی به همراه نقشه های تایید شده
- تضمینات : 
* سند مالکیت
** سفته ( با ضامن معتبر و یا با ضامن زنجیره ای)
نکته 1 : چنانچه ضامن زنجیره ای باشد بنیاد تعهد می نماید که سند مالکیت ترهینی را پس از صدور به بانک تحویل دهد.
نکته 2 : تعیین نوع وثیقه قابل دریافت توسط بنیاد صورت می گیرد.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط