معاونان ادارات معاونان ادارات

معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم - کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
معاون اجرایی اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش- کدپستی:۱۵۵۶۹۱۶۸۱۱
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644
معاون اجرایی اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از خيابان اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك8 طبقه چهارم كدپستي:1917793561
تلفن : 021-26200765
نمابر : 021-22034504
معاون اجرایی اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-82932900
نمابر : 021-82932925
معاون اجرایی و پشتیبانی اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66700838
نمابر : 021-66735061
معاون اداره کل آمار و اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66701908
نمابر : 021-66709638
معاون اداره کل امور مدیریت های شعب
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88779606
نمابر : 021-82932251
معاون اداره کل بازاریابی
آدرس پستی : خيابان نلسون ماندلا- بالاتر از نيايش - خيابان ارمغان شرقي -پلاك 8- طبقه 8
تلفن : 021-26200826
نمابر : 021-26309254
معاون اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-82932332
نمابر :
معاون اداره کل تسهیلات تبصره ای
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم -کدپستی:1994763811
تلفن :
نمابر :
معاون اداره کل حسابداری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-64572178
نمابر :
معاون اداره کل حسابداری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-64572179
نمابر :
معاون اداره کل حسابرسی داخلی
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8 کدپستی:1994763811
تلفن : 021-26231066
نمابر : 021-26231066
معاون اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66703923
نمابر : 021-66730386
معاون اداره کل حفاظت و امور ایمنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66707297
نمابر : 021-66705828
معاون اداره کل حفاظت پرسنلی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم- کدپستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱
تلفن : 021-88662858
نمابر : 021-82932721
معاون اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم- کدپستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱
تلفن : 021-82932906
نمابر : 021-82932925
معاون اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول كدپستي 1994763811
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
معاون اداره کل روابط عمومی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول- کدپستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
معاون اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم
تلفن : 021-26309249
نمابر :
معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66734155
نمابر : 021-66733683
معاون اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم- کدپستی:1994763811
تلفن :
نمابر :
معاون اداره کل نقدینگی و خزانه داری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول کدپستی:44414-11368
تلفن : 021-64572461
نمابر : 021-66707069
معاون اداره کل پيگيري وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن- کدپستی ۱۵۸۵۶۹۴۶۱۶
تلفن : 021-88844597
نمابر : 021-88200298
معاون اداره کل گزینش
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم - کدپستی:1581746113
تلفن : 021-88381730
نمابر : 021-88381739
معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و تامین مالی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
معاون املاک اداره کل ساختمان
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26203492
نمابر : 021-26203997
معاون امور رفاهي و تسهيلاتي اداره کل رفاه کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66710944
نمابر : 021-66743010
معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 -کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26230644
نمابر : 021-26230644
معاون برنامه ریزی اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-82932333
نمابر :
معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش- کدپستی:1556916811
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644
معاون بهبود روش های اداره کل سازمان و روش ها
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-82932403
نمابر : 021-88781353
معاون تجهیز اداره کل تجهیز و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26204890
نمابر : 021-26204890
معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : خ فردوسي جنوبي، نبش سرهنگ سخائي، ساختمان شماره 1 بانك مسكن، طبقه دوم- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66714098
نمابر : 021-66714098
معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تامین مالی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم -کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88779463
نمابر : 021-88779463
معاون تولید نرم افزار اداره کل فناوری اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66735062
نمابر : 021-66728099
معاون خارجه اداره کل امور بين الملل
آدرس پستی : آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸ -کد پستی: 1917793561
تلفن :
نمابر :
معاون خدمات حقوقی و قراردادهای اداره کل حقوقی
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو- کدپستی ۱۵۸۵۶۹۴۶۱۶
تلفن : ۰۲۱-88200271
نمابر : ۰۲۱-88200271
معاون خزانه اداره کل نقدینگی و خزانه داری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول کدپستی:44414-11368
تلفن :
نمابر :
معاون داده کاوی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : خ فردوسي جنوبي، نبش سرهنگ سخائي، ساختمان شماره 1 بانك مسكن، طبقه دوم کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66744658
نمابر : 021-66730383
معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66701905
نمابر : 021-66743010
معاون سازماندهی اداره کل سازمان و روش ها
آدرس پستی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم- کدپستی:1994763811
تلفن : 021-82932402
نمابر : 021-88781353
معاون ستادی و پشتیبانی اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-
نمابر : 021-
معاون فنی اداره کل امور کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-64572262
نمابر : 021-66701295
معاون فنی اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66722534
نمابر : 021-66723528
معاون فنی وپشتیبانی اداره کل فناوری اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66743410
نمابر : 021-66728099
معاون مهندسی اداره کل ساختمان
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸ کد پستی: ۱۹۱۷۷۹۳۵۶۱
تلفن : 021-26206218
نمابر : 021-26206481
معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 - کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26230699
نمابر : 021-26230699
معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریت های شعب
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88773431
نمابر : 021-88875690
معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26202954
نمابر : 021-26202954
معاون کمیسیون اداره کل تجهیز و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26204896
نمابر : 021-26204896