معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب منطقه مرکز تهران - معاون اداری و پشتیبانی

علیرضا سعیدی
مدیریت شعب منطقه مرکز تهران - معاون اداری و پشتیبانی
تلفن : 021-88381723
نمابر : 021-88381727
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی