معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان فارس

احمدعلی جعفری
معاون اجرایی شعب استان فارس
تلفن : 071-36257466
نمابر : 071-36356342
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده