معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون تجهیز اداره کل تجهیز و پشتیبانی

رضا طرازیان
معاون تجهیز اداره کل تجهیز و پشتیبانی
تلفن : 021-26204890
نمابر : 021-26204890
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561