معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون برنامه ریزی اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

میکائیل جان محمدی
معاون برنامه ریزی اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
تلفن : 021-82932333
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱