معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

نیما حقی
معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
تلفن : 021-66714098
نمابر : 021-66714098
آدرس پستی : خ فردوسي جنوبي، نبش سرهنگ سخائي، ساختمان شماره 1 بانك مسكن، طبقه دوم- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴