معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون سازماندهی اداره کل سازمان و روش ها

مهری حبیبی
معاون سازماندهی اداره کل سازمان و روش ها
تلفن : 021-82932402
نمابر : 021-88781353
آدرس پستی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم- کدپستی:1994763811