معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حوزه مدیریت - معاون

امیرعباس قربانی
اداره کل حوزه مدیریت - معاون
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم