معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون داده کاوی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

داود قربانی
معاون داده کاوی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
تلفن : 021-66744658
نمابر : 021-66730383
آدرس پستی : خ فردوسي جنوبي، نبش سرهنگ سخائي، ساختمان شماره 1 بانك مسكن، طبقه دوم کدپستی:1136844414