معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل آمار و اطلاعات

فاطمه مومن طایفه
معاون اداره کل آمار و اطلاعات
تلفن : 021-66701908
نمابر : 021-66709638
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴