معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل آموزش - معاون اجرایی

مهدی کلهر
اداره کل آموزش - معاون اجرایی
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش