معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون امور شعب استان ها اداره کل امور مدیریت های شعب

عليرضا ممي زاده آقاباقر
معاون امور شعب استان ها اداره کل امور مدیریت های شعب
تلفن : 021-82932202
نمابر : 021-88875690
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم- کدپستی:1994763811