معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل تجهیز و پشتیبانی - معاون کمیسیون

حمید مطهری
اداره کل تجهیز و پشتیبانی - معاون کمیسیون
تلفن : 021-26204896
نمابر : 021-26204896
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8