معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل حسابداری

احمد حمزه گرکانی
معاون اداره کل حسابداری
تلفن : 021-64572179
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414