معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل حسابداری

حسین عسگری
معاون اداره کل حسابداری
تلفن : 021-64572178
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414