معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل حسابرسی داخلی

مهدی فرمهینی فراهانی
معاون اداره کل حسابرسی داخلی
تلفن : 021-26231066
نمابر : 021-26231066
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8 کدپستی:1994763811