معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون دعاوی اداره کل حقوقی

حمیرا درم بخش
معاون دعاوی اداره کل حقوقی
تلفن : 021-88200297
نمابر : 021-88200297
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم- کدپستی ۱۵۸۵۶۹۴۶۱۶