معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان

جلال الدين فيروزي
معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان
تلفن : 021-66701905
نمابر : 021-66743010
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم- کدپستی:1136844414