معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل روابط عمومی

مهري حسيني
معاون اداره کل روابط عمومی
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول