معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل ساختمان - معاون مهندسی

اداره کل ساختمان - معاون مهندسی
تلفن : 021-26206218
نمابر : 021-26206481
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸