معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل گزینش

مهدی خالقی میرنامی
معاون اداره کل گزینش
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم - کدپستی:1581746113