معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم - معاون

رحیم ابراهیم زاده
اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم - معاون
تلفن : 021-26309249
نمابر : 021-26309249
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم