معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

رحیم ابراهیم زاده
معاون اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
تلفن : 021-26309249
نمابر :
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم