معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد

منصور امینی
معاون اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد
تلفن : 021-66703923
نمابر : 021-66730386
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴