بازسازی شعب در جذب منابع تاثیر گذار است

عضو هیات مدیره بانک در بازدید از شعب بابلسر:

بازسازی شعب در جذب منابع تاثیر گذار است

با هدف ديدار با کارکنان و ايجاد انگيزه ،جعفر آقا ملائي عضو هيات مديره با همراهي مرتضی صالحی مدیر امورپشتیبانی و ساختمان ، ناصر رفیعی رییس اداره کل آموزش و مصطفی تقوی مدیر شعب استان از شعب مركزي و شهيد رجائي بابلسر بازديد کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت مازندران، آقا ملايي در بازدید از شعبه تازه بازسازی شده مرکزی بابلسر نقش زیباسازی و بازسازی شعب را در جذب منابع با اهمیت دانست و گفت: با ایجاد روحیه شاد و انگیزه لازم برای کارکنان از موقعیت فراهم شده در جهت جذب منابع و حفظ مشتریان اهتمام لازم را معمول دارند.
عضو هیات مدیره با تاکید بر بروز بودن دانش سازمانی در ارائه خدمات بانکی افزود: باید با آگاهی از خدمات و محصولات و تسلط کافی بر بخشنامه های بانک ، خدمات بانک را به مشتریان عرضه کرده تا جوابگوی نیاز مشتریان بوده ودراین راستا باید صادقانه عمل کنیم.
وی با تاکید بر بازاريابي درست مصارف با توجه به سياست اعتباري انبساطي فعلي، آن را جوابگوي نيازهاي مشتريان دانست و در اين خصوص پرداخت تسهیلات با رعایت بهداشت اعتباری و کنترل و نظارت شده را ملحوظ نظر قرار دادند .
در این دیدار مصطفي تقوي مدير شعب استان به ارائه گزارش اجمالی از عملكرد مديريت و شعب تحت پوشش پرداخت.

 

آخرین بروزرسانی 1395/9/9