مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری تسهیلات مرابحه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری تسهیلات مرابحه

الف) مدارک اختصاصی اشخاص حقوقی

 • تصویر اساسنامه، شرکت­نامه و یک نسخه از روزنامه رسمی که آگهی ثبت شرکت و اسامی و مشخصات صاحبان امضای مجاز، مدیران شرکت، حسابرس (حسابرسان) مستقل، بازرس یا بازرسان قانونی، آگهی آخرین تغییرات شرکت، نشانی شرکت و مدیران، در آن منعکس شده باشد.

درخصوص اشخاص حقوقی مانند سازمان­های غیرانتفاعی، بنیادها و...، ارایه مشخصات ، نشانی وکدپستی موسسین یا هییت امنا الزامی است.

 • تصویر مدارک شناسایی هویت مدیران، موکلین آنها، صاحبان امضای مجاز، سهام­داران عمده و ذینفعان واحد
 • کد اقتصادی و شناسه ملی
 • تعهدنامه اشخاص حقوقی از دارندگان امضای مجاز اشخاص حقوقی و مدیران شرکت ضمن الصاق تمبر مالیاتی
 • اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم (برای تسهیلات 000ر000ر500ر1ریال و بالاتر) در چارچوب ضوابط مربوطه
 • اخذ صورت­های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد) و یادداشت­های توضیحی منضم به اظهارنامه مالیاتی. در هر یک از حالات زیر، صورت­های مالی باید توسط اعضای انجمن حسابرسی رسمی، حسابرسی شده باشند:
 • چنانچه به­ موجب صورت­های مالی ارایه شده، میزان دارایی­های متقاضی بیش از 16 میلیارد ریال باشد.
 • چنانچه به­ موجب صورت­های مالی ارایه شده، میزان درآمد حاصل از فروش متقاضی بیش از 8 میلیارد ریال باشد.
 • تسهیلات درخواستی شرکت بیش از مبلغ 10 میلیارد ریال باشد.

تاکید می­گردد ضمن اخذ تاییدیه صورت­های مالی حسابرسی شده از مؤسسه حسابرسی مربوطه، لازم است نسبت به اخذ تایید مؤسسه حسابرسی نیز از جامعه حسابداران  رسمی ایران اقدام گردد.

ب) مدارک اختصاصی اشخاص حقیقی
1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و ذینفعان واحد
2- تصویر متن و ظهر کارت ملی متقاضی و ذینفعان واحد
3- ارایه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه و گردش وجوه نقد یک سال گذشته (در خصوص صاحبان مشاغل و حرف موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیات‌های مستقیم)

 • اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم (برای تسهیلات 000ر000ر500 ریال و بالاتر) در چارچوب ضوابط مربوطه

ج) مدارک عمومی
1- درخواست کتبی متقاضی مبنی بر درخواست خرید کالا یا خدمات.
درخواست متقاضی باید حاوی نکات ذیل باشد:

 • تعیین دقیق نوع و مشخصات کامل کالا
 • قبول مسیولیت انتخاب، تحویل، حمل و بکارگیری کالا
 • تعیین نوع و مشخصات وثیقه

2- در صورت وجود وکیل، ارایه مدارک ایشان (شناسنامه و کارت ملی) و نیز وکالت­نامه علاوه بر مدارک اختصاصی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است.
3- مدارک مجوز فعالیت متقاضی (پروانه کسب و کار، کارت بازرگانی معتبر، فعالیت صنعتی، موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره­برداری، کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور)، ضمن کنترل تاریخ اعتبار مدارک
توضیح 1: مدارک دریافتی بنا به ضرورت و با توجه به کالای مورد مرابحه اخذ خواهد گردید.
توضیح 2: تصاویر کلیه مدارک اخذ شده از متقاضی، اخذ و پس از تطبیق با اصل مدارک، ممهور به مهر برابر اصل و مهر اسمی و امضای فرد تطبیق­دهنده گردند.
4- تنظیم گزارش بازدید از محل فعالیت جهت واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی به منظور احراز رابطه بین کالای مورد درخواست با نوع فعالیت متقاضی.
توضیح: در تامین مالی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام مورد نیاز خانوار، ارایه مدارک مجوز فعالیت و بازدید از محل، ضرورت ندارد.
5- پرسشنامه اعتباری، گزارش اطلاعات اعتباری (ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی) تکمیل شده و سایر فرم‌های ذیربط
6- رسید واریز پیش­پرداخت متقاضی
7- برگ گزارش قیمت کالا یا خدمات (حسب مورد و در صورت تشخیص واحد اعتباری مربوطه) دریافتی از سوی اتحادیه­ها، اصناف و ... (در صورتی که کالا دارای قیمت رسمی باشد) و یا قیمت­گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس بانک
8- مدارک مربوط به انجام خرید از قبیل پیش فاکتور یا قرارداد خرید کالا و... که مدارک مذکور به نام بانک و به درخواست متقاضی می‌بایست اخذ و ارایه گردد.
9-  صورت­وضعیت حساب متقاضی نزد بانک
10- بیمه‌نامه کالای مورد مرابحه به نفع بانک و به هزینه متقاضی نزد شرکت‌های معتبر بیمه (در صورت ضرورت)
11- گزارش ارزیابی وثایق غیر‌منقول در صورت اخذ وثیقه غیر‌منقول
توضیح: در صورت توثیق وثیقه غیرمنقول، برگ واریز علی‌الحساب ارزیابی در هنگام تشکیل پرونده، اخذ و باقی‌مانده مبلغ ارزیابی پس از انجام ارزیابی و قبل از پرداخت تسهیلات، دریافت گردد.
12- تعهدنامه خرید کالا که توسط مشتری تکمیل و امضا می‌گردد.
13- قرارداد مرابحه وکالتی منعقده فیمابین بانک و خریدار
14- اخذ استعلام‌های مورد نیاز به شرح ذیل:

 • استعلام از سامانه شرکت مشاوره رتبه­بندی ایران طبق ضوابط اعلامی ذیربط
 • استعلام تسهیلات بانکی برای اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات به منظور کسب اطمینان از عدم وجود بدهی غیرجاری (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد شبکه بانکی و نیز ذینفعان واحد به منظور رعایت سقف مجاز بر اساس آخرین مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 • استعلام تسهیلات بانکی برای اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات، اعضای هییت مدیره (موظف یا غیرموظف) و موکلین آنها (اشخاص حقوقی یا حقیقی که عضو هییت­مدیره، نمایندگی آنها را در هییت مدیره به عهده دارد)، صاحبان امضای مجاز و شرکت­های زنجیره­ای به منظور کسب اطمینان از عدم وجود بدهی غیر جاری (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد شبکه بانکی و نیز ذینفعان واحد (شرکا، سهام­داران عمده و...) علاوه بر افراد مذکور جهت رعایت سقف مجاز براساس آخرین مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • استعلام چک برگشتی و مسدودالحساب از بانک مرکزی، برای اشخاص (حقیقی و حقوقی) متقاضی تسهیلات، اعضای هییت مدیره (موظف یا غیرموظف) و موکلین آنها (اشخاص حقوقی یا حقیقی که عضو هییت مدیره، نمایندگی آنها را در هییت مدیره به عهده دارد) و صاحبان امضای مجاز

توضیح: چنانچه هر یک از اشخاص مندرج در بند فوق دارای سابقه چک برگشتی باشند، تا «رفع سوی اثر»، پرداخت تسهیلات امکان­پذیر نخواهد بود.

 • استعلام از سامانه افراد مرتبط
 • استعلام از فهرست اسامی اشخاص بدحساب دارای بیش از 100 فقره چک برگشتی
 • استعلام از سامانه داخلی (سامانه اشخاص حقیقی)
 • استعلام گردش عملیات ثبتی (ملک یا وثیقه اضافی) از اداره ثبت اسناد و املاک صادرکننده سند مالکیت، در مواردی که تسهیلات بالای یک میلیارد ریال و یا سند مالکیت به صورت المثنی باشد.