خرابی ATM خرابی ATM

                    عنوان فرآیند: خرابی ATM                            دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 در صورت قرمز شدن چراغ ، دریافت اس ام اس یا مراجعه مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 بررسی خرابی (داخلی(1)، خارجی(2)) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0  
3 اعلام به سرنگهبان و راننده جهت ماموريت و ارسال ماشین و اعزام به محل(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
4 مراجعه به ATM و تست های مختلف و تست دیسپنسر(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 7  
5 بررسی ATM (رفع خرابی(3)، عدم رفع خرابی(4))(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
6 اعلام خرابی در سیستم مانیتورینگ(4)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
7 اعلام رفع خرابی در سیستم مانیتورینگ(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
8 برگشت از محل و تکمیل گزارش(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 30  
جمع کل 48 0
بازه زمانی بین 9 و 48 می‌باشد.  زمان میانگین 28.5  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:49