شرایط عضویت در کتابخانه شرایط عضویت در کتابخانه

 

همکاران رسمی در سراسر کشور با رعایت مقررات ذیل می‌توانند از تمامی خدمات کتابخانه استفاده نمایند:

  •  همکاران مستقر در ادارات و مدیریت‌های شعب استان تهران جهت عضویت در کتابخانه، لازم است پس از بارگزاری فرم عضویت و چاپ و تکمیل، آن را همراه با یک قطعه عکس پرسنلی به کتابخانه ارسال نمایند.
  • همکاران در مدیریت‌های شعب شهرستان‌ها نیازی به تکمیل فرم نخواهند داشت و ارایه خدمات به ایشان از طریق مدیریت شعب صورت می‌پذیرد.