شرایط و ویژگیهای عمومی عقد مرابحه شرایط و ویژگیهای عمومی عقد مرابحه

1- اگر بانک کالایی را از شخصی خریداری و متعاقباً تحت عنوان عقد مرابحه همان کالا را به همان شخص بفروشد، این عقد ممنوع است.
2- بانک نباید پیش از اطمینان از خرید کالا یا خدمت توسط مشتری (سفارش دهنده کالا) وارد عقد مرابحه شود.
3- بانک باید قیمت خرید کالا را برای تعیین سود مربوطه به صورت دقیق و صحیح به اطلاع مشتری برساند.              در غیر این صورت قرارداد مرابحه باطل خواهد بود.
4- پیش از تحویل کالا هرگونه شرایط پیش‌بینی نشده (فورس ماژور) که برای کالا به وجود آمده باشد، مورد مذاکره طرفین قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌توانند با موافقت یکدیگر شرایط قرارداد را تعدیل یا آن را فسخ نمایند.
5- سفارش­دهنده خرید (مشتری) می‌تواند از بانک درخواست کند تا کالای مشمول عقد مرابحه را از بازار یا         تأمین­کننده خاصی تهیه کند.  البته بانک می‌تواند به هر دلیل موجهی این درخواست را رد کند.
6- سفارش­دهنده خرید باید متعهد به خرید دارایی­، کالا یا خدمت از بانک بر اساس سفارش خرید خود باشد که این تعهد از طریق تکمیل تعهدنامه ای به شرح پیوست همین دستورالعمل، قبل از انعقاد قرارداد مرابحه توسط  سفارش­دهنده، امضا و اخذ می­گردد.
7- در صورتی که سفارش­دهنده خرید کالا یا خدمت (مشتری) که با توجه به تعهدنامه مربوطه برای خرید کالا تعهد نموده است، پس از خرید کالا توسط بانک بر اساس شرایط مورد توافق به هر نحوی از انعقاد قرارداد مرابحه با بانک خودداری نماید، مسئول نقض تعهد خود بوده، ملزم به جبران هزینه‌ها و خسارات وارده به بانک بابت تحصیل کالا و واگذاری آن به شخص ثالث می­باشد.
8- در زمان انعقاد قرارداد مرابحه همه جزئیات شرایط قرارداد باید مکتوب شوند، حتی اگر این شرایط در تعهدنامه تصریح شده باشند.
9- قیمت فروش مرابحه بر مبنای قیمت تمام شده کالا (شامل قیمت خرید و مخارج مرتبط با قیمت تمام شده     به­ علاوه سود فروش) می‌باشد که قبل از انعقاد قرارداد به طور مشخص و شفاف به اطلاع مشتري می‌رسد.
10- در هنگام انعقاد قرارداد مرابحه باید قیمت پرداخت نقدی کالا (قیمت تمام شده + سود فروش بانک) و نیز قیمت اقساطی کالا (( قیمت تمام شده کالا + سود فروش بانک) + سود دوران تقسیط) به اطلاع متقاضی تسهیلات برسد.

11- عقد مرابحه دارای قابلیت استفاده در خریدهای اعتباری و نیز طراحی کارت‌های اعتباری می­باشد.